Kulturno in športno društvo Mušketirji je bilo ustanovljeno v začetku leta 2000. Glavni namen društva je vzpodbujanje kakovostnega preživljanja prostega časa vseh članov društva. Društvo spodbuja športno-rekreativne, kulturne in izobraževalne aktivnosti članov.

 

V društvu menimo, da je najboljše preživljanje prostega časa v naravnem socialnem okolju - v družini in med prijatelji. Zato dajemo poseben poudarek skupnim športno-rekreativnim in drugim aktivnostim družin. Naši člani so zato celotne družine; starši in otroci skupaj.

 

Zavzemamo se tudi za to, da bi bile aktivnosti društva primerno strokovno oblikovane. Pri tem nam predvsem pomagajo naši člani, ki občasno prostovoljno vodijo posamezne aktivnosti (učitelj smučanja, tenisa, vzgojitelj).

 

Športno-rekreativne aktivnosti temeljijo na redni rekreacijski vadbi vsak teden. Rekreacijo dopolnjujemo s posameznimi projekti, kot so smučarski dan, šola tenisa, plavalni dan, planinski dan in podobno.

 

Športne dejavnost otrok in staršev dopolnjujemo z raznimi aktivnostmi, pri katerih se trudimo, da bi pozitivno vplivale na celovit razvoj in vzgojo naših otrok.
Poizkušamo se tudi v organizaciji strokovnih predavanj na temo vzgoje otrok in mladostnikov, osebnostne rasti, kulture in umetnosti
.

 

 

Kulturno in športno društvo Mušketirji. Kajuhova 16, Postojna. TR: 10100-0035924721, davčna št.: 47077301, info@musketirji.si