AOTEAROA - od ovčk do ledenikov, predavanje o Novi Zelandiji
(9. november 2012)