Borut Kožuh: "Kako se približati mladostniku - Vzgoja kot trening tolerance frustracij"«

 

Smiseln cilj vzgoje je v načelu povečanja sposobnosti tolerance na frustracije. Vsakodnevne frustracije ostajajo, kljub relativni blaginji, stalnica v življenju odraslih, saj izvirajo iz medosebnih odnosov in iz potrebe prevzemanja odgovornosti zase v vseh vidikih samostojnega življenja odraslih ljudi.


BORUT KOŽUH: vrsto let se ukvarja z mladino, najprej v okvirih civilne družbe, kjer ustanovi in vodi kar nekaj centrov in projektov za pomoč mladim. Ko ti okviri postanejo omejujoči začne ravnateljevanje v Mladinskem domu Jarše. To ustanovo skupaj s sodelavci radikalno spreminja iz vzgojnega zavoda v ustanovo za zaščito otrok pred slabo vzgojo s strani šole in družine.

 

~~~~~~

 

Borut Kožuh o temi predavanja: Ob koncu 20. stoletja se v t.im. družbah kvalitete življenja (materialno razvite družbe zahodne Evrope, severne Amerike…) pogled na vzgojo otrok pomembno spremeni. V družbah, prežetih s hedonistično kulturo, starši na mesto ključnega vzgojnega cilja pri vzgoji otrok postavljajo otrokovo srečo in zadovoljstvo. Kadar pa čez tako vrednostno orientacijo ali pojmovanja prezrcalimo običajna in vsakodnevna vzgojna ravnanja, kot rezultat prepogosto dobimo mladež, ki je (manj kot pretekla generacija) sposobna prenašati vsakodnevne frustracije. Te kljub relativni blaginji ostajajo stalnica v življenju odraslih, saj izvirajo iz medosebnih odnosov, ki so v načelu tudi frustrirajoči (zoper posameznikove želje) in iz potrebe prevzemanja odgovornosti nase v vseh vidikih samostojnega življenja odraslih ljudi (s tem pa tudi virov frustracij).

Na predavanju bom torej zagovarjal tezo, da je edini smiseln cilj vzgoje v načelu povečanje sposobnosti tolerance na frustracije. To tezo bom izvedel iz obče veljavnih psiholoških razvojnih teorij, na katere bom uprl tudi teorijo o vzgojnih stilih, ki jo v naši ustanovi uporabljamo kot ključno orodje pri prevzgoji posameznikov , seveda najprej staršev in šele potem otrok.
Teorija je tudi predstavljena v priročniku Mala knjiga za velike starše, ki smo jo izdali ob 50. obletnici ustanove.Predavaje je bilo v torek, 29.11.2007, ob 18.00 v ČITALNICI KNJIŽNICE BENA ŽUPANČIČA V POSTOJNI.

 

 

 

 

Kulturno in športno društvo Mušketirji. Kajuhova 16, Postojna. TR: 10100-0035924721, davčna št.: 47077301, info@musketirji.si