dr. Rado Pišot: »GIBANJE KAJ JE ŽE TO?«

 

Se spominjate sveta 15, 20 let nazaj ?
Ko je zvonil telefon, je bilo treba vstati in se oglasiti nanj nekje na hodniku. Pisali smo s pisalnimi stroji, pošto pošiljali v pisnim po navadni pošti, denar dvigovali pri bančnem okencu.
Danes je pošta elektronska, komunikacija digitalna, naši žepi in domovi pa opremljeni z mnogoterimi elektronskimi pomočniki ki nam življenje sicer lajšajo, a nas hkrati tudi omejujejo.

Raziskave kažejo, da vsak tak pripomoček kot je računalnik, mobilnik, DVD predvajalnik, playstation....vsakemu uporabniku, (pri čemer seveda prevladujejo mladi ljudje) vzame veliko časa in tako se mladi vse manj gibljejo, postajajo vse manj okretni, fizično sposobni in posledično vse manj zdravi.

Kako se temu izogniti in kako mlade motivirati k več gibanja in zdravega življenja, nam bo predaval vrhunski strokovnjak s tega področja, ki je te raziskave tudi opravljal.

Dr. Rado Pišot je izredni profesor za didaktiko športne vzgoje na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na Primorskem in višji znanstveni sodelavec na področju kinezioloških znanosti na Inštitutu za kineziološke raziskave UP ZRS. Je dekan UP, Pedagoške fakultete v Kopru, predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in član senata UP. Bil je član Strokovnega sveta RS za šport, vodja pododbora HEPA (Health Enhancing Physical Activity) na Ministrstvu za zdravje, član Strokovnega sveta za športno rekreacijo pri MŠZŠ. Aktiven je v številnih drugih strokovnih teles na nacionalni ravni ter mednarodnih in nacionalnih strokovnih združenj.

Predavaje je bilo v torek, 30.10.2007, ob 18.00 v ČITALNICI KNJIŽNICE BENA ŽUPANČIČA V POSTOJNI.

 

 

Plakat->

 

 

Kulturno in športno društvo Mušketirji. Kajuhova 16, Postojna. TR: 10100-0035924721, davčna št.: 47077301, info@musketirji.si